Jungfru Maria är en viktig religiös symbol i både svensk och ukrainsk kultur. Hon är en symbol för hopp, kärlek och fred. Den andaktsbild som förekommer i båda kulturerna är Fredens Madonna. Denna ikon har en fascinerande historia och en särskild betydelse för både kristna i Sverige och de som tillhör den ukrainska ortodoxa kyrkan. Vi utforskar bakgrunden och betydelsen av Fredens Madonna Ukraina och hur denna andaktsbild kan förena svenska och ukrainska traditioner.

I den ukrainska kulturen är Fredens Madonna en välkänd ikon som dyrkas inom den ukrainska ortodoxa kyrkan. Före andra världskriget, bodde många ukrainska invandrare i Sverige, och genom samarbetet mellan SFSI och den ukrainska diasporan, spreds detta värdefulla kulturarvet till Sverige. Numera kan man se Fredens Madonna i svenska kyrkor, men även hos ukrainska familjer där bilden dyrkas för sin religiösa betydelse och som en symbol för deras kulturella arv. Du hittar denna och fler ikoner hos Arken.

Det som är speciellt med Fredens Madonna är att den förenar svenska och ukrainska traditioner. Jungfru Maria är en symbol som respekteras av båda kulturerna, och genom denna bild förenas dessa två kulturella rötter. Fredens Madonna symboliserar fred, kärlek och försoning, som är viktiga värden i båda kulturerna. Att ha en gemensam tro på dessa värden påverkar positivt relationen mellan de två länderna, och hjälper människor från olika kulturella bakgrunder att förstå varandra bättre.