Om du bor i en bostadsrätt eller hyr en lägenhet så har du säkert hört talas om en OVK. Men vad är det egentligen och vad innebär det för dig som boende? I den här bloggen kommer vi att ta en närmare titt på OVK, vad det är, varför det behövs och om du verkligen behöver förstöra eller plocka bort din inredning när det genomförs.

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är ett krav enligt lagen om allmänna råd om ventilationskontroll i boendebyggnader (SOSFS 2018:6). Syftet med OVK är att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska i bostadsbyggnader med gemensam ventilation. Detta är viktigt för att undvika hälsorisker och byggnadsskador. OVK utförs av en certifierad besiktningsman som kontrollerar ventilationssystemet i bostadsbyggnaden.

När OVK ska genomföras har boende ofta frågor om de behöver förstöra eller plocka bort inredningen i sina lägenheter. Svaret på den frågan är nej. Ventilationskontrollanten kommer endast att titta på ventilationsanläggningen och inte på inredningen i lägenheten. Men det är viktigt att ventilationskanalerna är tillgängliga så att besiktningsmannen kan nå dem för att kontrollera dem.

En annan vanlig fråga som boende har är hur ofta OVK behöver genomföras. Enligt lag måste OVK utföras vart tredje år i flerbostadsbyggnader med gemensam ventilation. Men om byggnaden är ny eller nyligen renoverad kan det finnas en kortare tid innan den första OVK:n ska genomföras.

Det är viktigt att ta OVK på allvar och se till att den genomförs på rätt sätt. Annars kan det leda till både hälsorisker och tekniska problem som kan bli dyra att åtgärda. Om man som boende upptäcker problem med ventilationen ska man alltid ta upp det med fastighetsägaren eller den som ansvarar för ventilationssystemet.

När det gäller ventilationsproblem så finns det ofta enkla lösningar. Genom att rengöra ventilationskanalerna eller byta filter kan man ofta förbättra ventilationen avsevärt. Det kan också vara så att ventilationsanläggningen är underdimensionerad och behöver bytas ut eller uppgraderas. I sådana fall kan det vara en bra idé att ta kontakt med en ventilationsfirma som kan hjälpa till med installationen.

Slutsats

OVK är viktigt för boendemiljön i bostadsbyggnader med gemensam ventilation. Genom att se till att ventilationen fungerar som den ska undviker man både hälsorisker och tekniska problem. Det är dock viktigt att tänka på att OVK endast kontrollerar ventilationsanläggningarna och inte inredningen i lägenheterna. Man behöver alltså inte förstöra eller plocka bort sin inredning när OVK genomförs. För att undvika problem med ventilationen är det viktigt att kontakta fastighetsägaren eller den som ansvarar för ventilationssystemet om man upptäcker problem i sin lägenhet.