Du har förmodligen aldrig hört talas om en stafettläkare tidigare. Men vad är de egentligen och varför är de så viktiga? Låt oss ta en närmare titt.

En stafettläkare är en läkare som ansvarar för att föra vidare information om en patients tillstånd till andra läkare, samt att utföra eventuella instruktioner som har getts av patientens primärvårdsläkare. I många fall är stafettläkare också ansvariga för att samordna vården mellan olika specialister och se till att alla är på samma sida.

Stafettläkare spelar en viktig roll inom sjukvården och fungerar som en länk mellan patienterna och deras primärvårdsläkare. Utan stafettläkare skulle det vara mycket svårt för patienterna att få den vård de behöver i rätt tid.

Läkarens uppgifter: Stafettläkare uppgifter

Så vad exakt gör en stafettläkare? Här är några av de vanligaste uppgifterna:

Stafettläkare spelar en viktig roll på det medicinska området genom att fungera som en länk mellan patienter och deras primärvårdsläkare. Om du funderar på att göra karriär inom medicinen är det ett utmärkt sätt att hjälpa människor och samtidigt åtnjuta en hög grad av självständighet och ansvar.