UGL är en ledarskapsutbildning som erbjuds av den svenska regeringen. Programmet är utformat för dem som vill utveckla sig själva som ledare och medarbetare, samt för dem som söker djupgående insikter om sig själva. Alla som arbetar med eller i grupper och är nyfikna på att lära sig mer om sig själva, grupper och ledarskap kan gå en UGL-kurs.

Under UGL kommer deltagarna att öva på beslutsfattande och problemlösning i grupp. En av de svåraste sakerna för grupper är att skapa hållbara beslut där allas kompetens och bidrag erkänns och beaktas. Genom att förstå hur grupper fungerar lär du dig att bli en bättre ledare. Detta innebär att du får direkt övning i ledarskap och inflytande, kommunikation, konflikthantering och feedback.

Varför ska jag gå en UGL-kurs?

Det finns många anledningar till varför du bör gå en UGL-kurser. För det första får du värdefulla insikter om dig själv, dina styrkor och svagheter och hur du bäst kan bidra i en gruppmiljö. För det andra kommer du att få direkt träning i ledarskapsfärdigheter som beslutsfattande, kommunikation, konflikthantering och feedback. slutligen erbjuder programmet en möjlighet att nätverka med andra likasinnade personer som också vill utveckla sina färdigheter som ledare.

Slutsats

Om du är intresserad av att utveckla dina färdigheter som ledare eller medarbetare, eller om du helt enkelt vill lära dig mer om dig själv och hur du arbetar i grupper, så är UGL på Corecode det perfekta programmet för dig! Med kurser som erbjuds under hela året på olika platser i Sverige finns det garanterat en kurs som passar ditt schema och dina behov.