Arbete på en fasad eller målning av fönster kan vara en svår uppgift, särskilt när du arbetar från hög höjd. En stege är ofta inte det säkraste alternativet eftersom den lätt kan bli instabil. Därför blir ställningar alltmer populära. Ställningar ger dig en större plattform att stå på, och de har fyra eller fler stödben, vilket skapar god stabilitet för den som arbetar. Moduler gör det dessutom möjligt att bygga den modell av byggställningen som du behöver för tillfället. Låt oss titta på några av de andra fördelarna med att använda byggställningar för fasadarbete och fönstermålning.

Säkerhet först

Säkerheten för dig själv och din omgivning bör alltid vara din främsta prioritet när du arbetar på hög höjd, och det är här som ställningar kommer väl till pass. Som tidigare nämnts kan en stege ganska lätt bli instabil. Dessutom ger stegar inget skydd om någon faller ner från dem, medan man med ställningar kan förse människor med skydd och räcken för att förhindra att de faller ner från konstruktionen. Ställningar bidrar också till att minska tröttheten eftersom man har en större plattform att stå på i stället för att försöka balansera på en liten stege. Dessutom kan fler personer komma upp på plattformen utan att säkerheten eller stabiliteten äventyras, så länge som lämpliga viktgränser iakttas.

Effektivitet

Ställningstorn är mycket snabbare och enklare att sätta upp än stegar, vilket innebär att arbetstagarna inte behöver slösa tid på att klättra upp och ner upprepade gånger för att snabbt kunna slutföra sina uppgifter. Att flera personer arbetar från en och samma plattform sparar dessutom tid eftersom ingen behöver vänta på någon annan som kanske ligger längre fram i sitt arbete innan han eller hon kan gå vidare till en annan del av arbetsplatsen på ett säkert sätt; dessutom kan alla verktyg placeras på samma plattform så att de finns i närheten när de behövs.

Kostnadseffektivt

Att använda ställningar i stället för stegar är också mycket kostnadseffektivt eftersom det inte finns någon extra kostnad för flera stegar när det är flera personer som arbetar tillsammans på en projektplats; plus att när ditt team har avslutat sin uppgift för dagen behöver de inte oroa sig för att demontera och packa ihop flera delar av utrustningen – de behöver bara låsa ner rullställning och transportera det hem eller dit det behöver åka nästa gång!

För fasadarbeten eller fönstermålningsprojekt som involverar höjder har användningen av en ställning istället för en stege flera fördelar, såsom ökade säkerhetsåtgärder på grund av dess fyra stödben som ger god stabilitet samtidigt som den ger tillgång för flera arbetare samtidigt på grund av dess större plattformsstorlek vilket gör den mycket effektivare än att klättra upp och ner för flera stegar under dagen – och dessutom är den också kostnadseffektiv! Så om du letar efter ett enkelt sätt att få ditt jobb gjort på ett säkert men snabbt sätt så överväg att investera i en kvalitetsställning idag!